​September 14

OTT Stock @ the Park

Strathcona Park Ottawa

​Dave solo originals

​music starts @ 3

 ​


​promo ​photo credit @hazi490